Дистанционен курс за Орган по БЗР

Каква е цената на курс за орган по БЗР        Цената на курса за орган по БЗР зависи от много фактори. Естествено пряко отношение към формирането й имат желаещите, които искат да преминат този курс. Тъй като наличието на работещ орган по БЗР е задължително за всяка фирма, която иска да кандидатства за поръчки или да се регистрира в браншови организации. Това прави и характера на курса задължителен и много търсен постоянно. Тъй като изискванията за минимум знания е стандартизиран и определен чрез наредби, съдържанието му е унифицирано, без значение формата на обучение.        Отговорността за заплащането на това обучение пада върху работодателят. Дали ще обучава себе си или някой свой служител, разходите по този курс живо интересуват всеки, на който му предстои да организира такова обучение. Най-голяма разлика в цената идва от формата на обучение. Дали ще идете на място при лектор или ще ползвате онлайн материалите има голямо значение за крайната цена на курса. Ако направите едно бързо проучване на пазара в някоя търсачка, ще видите, че курсът на място като стойност надвишава два пъти цената му за онлайн вариант. Например ако онлайн вариантът е около шейсет лева, то обучението на място започва от деветдесет лева. Ако цената подтиква към избора на онлайн обучение, трябва да знаете, че това съвсем не е лош вариант, дори напротив. Ниската цена не е единственото преимущество на онлайн обучението. То е изключително удобно за всеки работещ на всяка възраст с елементарни познания по компютър.         Разбира се, че курсът на място има своите плюсове, но ако трябва да обучавате повече от едно лице би било добре да се замислите дали не може да намалите разходите си по някакъв начин. Ако нямате краен срок или не бързате и разполагате с време, за да обучите орган по БЗР, може да изчакате и кампания или някое намаление, което школите често пускат през определено време, за да се възползвате от добрата цена. Така че изборът е ваш – дали да предпочетете консервативния вариант и да запишете хората си на курс с лектор и посещение на място и да платите повече. Това е курс подходящ за хора, които не разбират от компютри или не ползват смарт устройствата с лекота. За тях онлайн обучението няма да е подходящо, защото грижите около научаването на това как да се ползват онлайн материалите ще отнемат времето за научаване на истински важните неща.

Дистанционно обучение за Длъжностно лице, провеждащо инструктажи по БЗР

Онлайн курс за Длъжностно лице, провеждащо инструктаж ЗБУТ           Всяко постъпване на работа е свързано с нови задължения. Освен да съблюдава за следене на срокове и успешно сътрудничество с колегите си, всеки служител трябва да има грижа и за собствената си сигурност и здраве. Тъй като не е удачно да бъдем оставени да разберем кое е опасно и кое не при новата ни работа, на принципа проба грешка, тук идва мястото на Длъжностно лице по БЗР, което успешно би ни въвело в опасностите, които дебнат на работното място.            Всеки от нас малко или много е провел свое собствено онлайн обучение по ЗБУТ на работното място, от любопитство и интерес. Но специализираното длъжностно лице би могло да ни даде специфична информация, приложима само за сградата, в която се намираме, обекта или естеството на работата, за които ние в своето самоинициативно дистанционно обучение не бихме се досетили.            Ако другите видове инструктажи като този на работното място, извънредния или периодичния биха се приели като незадължителни, то първоначалния такъв не е сред тях. Характерно за него е, че той се провежда от длъжностното лице в първия момент на фактическото постъпване на работа. Той е задължителен не само за току-що постъпилите, провежда се на абсолютно всеки, който за първи път прекрачва прага на фирмата. Това ще рече, че длъжностното лице трябва да намери и обучи всеки, включително служители и работници, командировани от други обекти на същата фирма.             Друга група хора, която подлежи на първоначален инструктаж, са лица приети за срочно обучение и такива, които идват, за да повишат своята квалификация.               С особено внимание трябва да се подходи към групи ученици, например, дошли на практика през лятото, за да приложат нагледно всичко, което за научили до сега. Те често смята, че са видели всичко и не приемат опита на другите на сериозно.            Трябва да се отбележи, че началния инструктаж, проведен от Длъжностното лице по БЗР е най-дълъг, когато е съчетан с работа с машини. Ако във всички други случаи той би отнел максимум един час, то когато имаме специални съоръжения за работа, трябва да отделим поне един цял работен ден, за да се запознаем с всеки възможен аспект от работата.